Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.11.2022 Z-11/22 Zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego z rodzaju: melafir, bazalt, granit o granulacji 0-31,5 mm w ilości 1 500 ton

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 06-10-2022 13:14:00
Placing offers : 21-10-2022 12:00:00
Offers opening : 21-10-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.5 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1435.54 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1_osw. art. 125.docx docx 22.81 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2_osw. art. 7.docx docx 14.43 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.docx docx 25.38 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wykaz_dostaw_robót.doc doc 107.5 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5_grupa kapitalowa.doc doc 37 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 umowa projekt.doc doc 51.5 2022-10-06 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz ofertowy_AKTUALNY_PO ZMIANIE.docx docx 25.34 2022-10-20 10:09:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 956.75 2022-10-21 12:29:13 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_S.pdf pdf 1250.35 2022-10-28 11:40:31 Public message

Announcements

2022-10-28 11:40 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-10-21 12:29 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 12:23 Piotr Drapiński The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-21 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 169 740,00 zł brutto
2022-10-20 10:09 Piotr Drapiński Załącznik nr 3 formularz ofertowy_AKTUALNY_PO ZMIANIE

Załącznik nr 3 formu [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387