Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.66.2022-TP Dostawa akcesoriów oraz instrumentarium do zabiegów laparoskopowych na potrzeby SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 05-10-2022 18:16:00
Placing offers : 14-10-2022 10:00:00
Offers opening : 14-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. podpisane.7z 7z 1438.97 2022-10-05 18:16:00 Proceeding
Zał. edytowalne.7z 7z 48.61 2022-10-05 18:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.94 2022-10-05 18:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.46 2022-10-11 12:33:12 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 596.91 2022-10-11 12:33:12 Public message
Zał_1.2 po zmianie.doc doc 119.22 2022-10-11 12:33:12 Public message
SWZ po zmianie.pdf pdf 606.78 2022-10-11 12:33:12 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 714.98 2022-10-14 14:14:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 661.25 2022-10-24 14:50:59 Public message

Announcements

2022-10-24 14:50 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-10-14 14:14 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-14 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 748 820,58 zł gross z podziałem na zadania:
zadanie 1 - 162 993,22 zł brutto
zadanie 2- 421 919,72 zł brutto
zadanie 3 - 163 907,64 zł brutto
2022-10-11 12:33 Beata Kopeć
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w SWZ na stronie tytułowej:
2) zmianę Załącznika nr 1.2 do SWZ
Termin składania ofert: z 13.10.2022r. godz. 10:00 na 14.10.2022 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 13.10.2022r. godz. 10:05 na 14.10.2022 godz. 10:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu:z 11.11.2022r. na12.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

Zał_1.2 po zmianie.d [...].doc

SWZ po zmianie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 251