Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/24/2022 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12

Deadlines:
Published : 05-10-2022 13:53:00
Placing offers : 10-11-2022 09:00:00
Offers opening : 10-11-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.24.2022 - SWZ.pdf pdf 14256.24 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 78.13 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 2- JEDZ.zip zip 85.57 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 3 - wzór wykazu usług.docx docx 70.77 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 2269.51 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 171.09 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 6 - osw. dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 64.76 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie Art.117 ust.4.docx docx 62.77 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022 - załącznik nr 8 - osw. dot.ogólnounijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.docx docx 70.07 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.12 2022-10-05 13:53:00 Proceeding
PN.24.2022- wyjasnienia.pdf pdf 260.84 2022-10-26 11:07:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 74.4 2022-10-31 09:13:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 77.94 2022-10-28 11:04:46 Public message
PN.24.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 308.41 2022-11-10 14:34:59 Public message
PN.24.2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 448.38 2022-12-14 12:53:59 Public message

Announcements

2022-12-14 12:53 Roman Wierus Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PN.24.2022 - Informa [...].pdf

2022-11-10 14:34 Daniel Urbański Zamawiający w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert

PN.24.2022 Informacj [...].pdf

2022-11-10 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to 2 334 150,00 zł gross
2022-10-31 09:13 Daniel Urbański Zamawiający w załączeniu publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-28 11:04 Daniel Urbański Zamawiający w załączeniu publikuje formularz o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-26 11:07 Daniel Urbański Zamawiający publikuje w załączeniu wyjaśnienia

PN.24.2022- wyjasnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 686