Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00376657/01 DZP.271-40/22 Dostawa sprzętu medycznego

Deadlines:
Published : 04-10-2022 13:33:00
Placing offers : 17-10-2022 09:30:00
Offers opening : 17-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.7 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
40SWZ, umowa.doc doc 1136 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
40SWZ_FO, Ośw - Zał. nr 1,3.doc doc 975 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
40 zał. nr 2 do SWZ - opz - Pakiet 1 - Podnośnik podsufitowy.doc doc 975 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
40 zał. nr 2 do SWZ - opz - Pakiet 2 - Aparat do krioterapii miejscowej.doc doc 951.5 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
40zał. nr 5 dokumentacja zdjęciowa, rzut pomieszczenia.zip zip 5767.02 2022-10-04 13:33:00 Proceeding
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 12.10.2022-sig.pdf pdf 1024.19 2022-10-12 10:35:39 Public message
40Informacja z otwarcia ofert.xls xls 36 2022-10-17 12:59:33 Public message
40WYBÓR-sig.pdf pdf 1031.8 2022-10-26 11:27:45 Public message

Announcements

2022-10-26 11:27 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

40WYBÓR-sig.pdf

2022-10-17 12:59 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

40Informacja z otwar [...].xls

2022-10-17 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 41 390,00 zł brutto, w tym w zakresie:
- Pakietu nr 1 - 22 750,00 zł brutto;
- Pakietu nr 2 - 18 640,00 zł brutto;
2022-10-12 10:35 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455