Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/ZRS/N/26/22 świadczenie usług sprzątania w zakresie sprzątania autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo-administracyjnego oraz pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 04-10-2022 12:40:00
Placing offers : 14-10-2022 10:00:00
Offers opening : 14-10-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_N.26.22.pdf pdf 5055.23 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_N.26.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 185.19 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
SIWZ_N.26.22.pdf pdf 46953.61 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
SIWZ_N.26.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 1734.53 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
załącznik numer 3 do SIWZ_FORMULARZ OFERTY_N.26.22_wersja do edycji.doc doc 60 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
załącznik numer 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE-N.26.22_wersja do edycji.doc doc 45 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
załącznik numer 5 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WARUNEK_N.26.22_wersja do edycji.doc doc 29 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
załącznik numer 6 do SIWZ_WYKAZ USŁUG_N.26.22_wersja do edycji.doc doc 44 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
załącznik numer 7 do SIWZ_ZOBOWIĄZANIE_N.26.22_wersja do edycji.doc doc 35 2022-10-04 12:40:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert_N.26.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 24.21 2022-10-14 13:02:47 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.26.22.pdf pdf 677.89 2022-10-14 13:02:47 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.26.22.pdf pdf 645.35 2022-10-24 12:14:17 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.26.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 23.3 2022-10-24 12:14:17 Public message

Announcements

2022-10-24 12:14 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.26.22

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].PDF

2022-10-14 13:02 Marietta Badzio informacje z otwarcia ofert_N.26.22

informacje z otwarci [...].PDF

informacje z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 361