Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Oznaczenie sprawy: 530/IX/22. Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 04-10-2022 12:32:00
Placing offers : 14-11-2022 11:00:00
Offers opening : 14-11-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS191-540221-pl.pdf pdf 196.79 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
GryfickaGZ_SWZ.pdf pdf 501.34 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPG.xls xls 196.5 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_2_2a_Formularz_oferty.doc doc 143 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 233 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54.5 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47.5 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 63 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 31 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Zal_9_Umowa.pdf pdf 324.75 2022-10-04 12:32:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 711.98 2022-10-25 14:47:06 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 189 2022-10-25 14:47:06 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 139.5 2022-10-25 14:47:06 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.pdf pdf 793.3 2022-10-25 14:47:06 Public message
Powiat_Gryfice.pdf pdf 2398.21 2022-10-25 15:06:13 Public message
02-Brzezno Gmina.zip zip 2104.67 2022-10-25 15:06:13 Public message
03-Dolice Gmina.zip zip 588.7 2022-10-25 15:06:13 Public message
04-Gryfice Gmina.zip zip 1922.97 2022-10-25 15:06:13 Public message
05_Krzecin_Gmina.pdf pdf 154.08 2022-10-25 15:06:13 Public message
06_Maszewo.pdf pdf 2038.33 2022-10-25 15:06:13 Public message
07_Osina.pdf pdf 9793.05 2022-10-25 15:06:13 Public message
08_Ploty.pdf pdf 2104.86 2022-10-25 15:06:13 Public message
09_Przelewice.pdf pdf 365.44 2022-10-25 15:06:13 Public message
10_Swidwin_Miasto.pdf pdf 647.91 2022-10-25 15:06:13 Public message
11_Powiat_Swidwin.pdf pdf 2316.46 2022-10-25 15:06:13 Public message
12_Trzebiatow Gmina.zip zip 9282.43 2022-10-25 15:06:13 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 120.35 2022-10-28 10:30:55 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 457.43 2022-10-28 10:32:49 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 2.pdf pdf 724.89 2022-11-04 08:55:59 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA_02.xls xls 183.5 2022-11-04 08:57:44 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 147.5 2022-11-04 08:57:44 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA_02.pdf pdf 794.54 2022-11-04 08:57:44 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 640.18 2022-11-04 12:26:54 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 3.pdf pdf 652.07 2022-11-04 13:14:00 Public message
Sprostowanie ogłoszenia_.pdf pdf 120.14 2022-11-07 09:08:35 Public message
Pismo z otwarcia ofert.pdf pdf 202.5 2022-11-14 12:49:19 Public message
Pismo z otwarcia ofert.pdf pdf 202.5 2022-11-14 12:49:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1).pdf pdf 381.78 2022-12-12 10:49:05 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 149.27 2023-01-13 09:26:36 Public message

Announcements

2023-01-13 09:26 Joanna Dembińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-12 10:49 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 12:49 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Pismo z otwarcia ofe [...].pdf

Pismo z otwarcia ofe [...].pdf

2022-11-14 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 14.328.911,33 zł
2022-11-07 09:08 Joanna Dembińska Sprostowanie ogłoszenia.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-11-04 13:14 Joanna Dembińska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2022-11-04 12:26 Joanna Dembińska Odpowiedzi na pytania 2.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-11-04 08:57 Joanna Dembińska Załączniki po zmianach.

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xls

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA_0 [...].pdf

2022-11-04 08:55 Joanna Dembińska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2022-10-28 10:32 Joanna Dembińska Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2022-10-28 10:30 Joanna Dembińska Sprostowanie ogłoszenia.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-10-25 15:06 Joanna Dembińska Oświadczenia - ochrona taryfowa

Powiat_Gryfice.pdf

02-Brzezno Gmina.zip

03-Dolice Gmina.zip

04-Gryfice Gmina.zip

05_Krzecin_Gmina.pdf

06_Maszewo.pdf

07_Osina.pdf

08_Ploty.pdf

09_Przelewice.pdf

10_Swidwin_Miasto.pd [...].pdf

11_Powiat_Swidwin.pd [...].pdf

12_Trzebiatow Gmina. [...].zip

2022-10-25 14:47 Joanna Dembińska Odpowiedzi na pytania 1 wraz z załącznikami po zmianach.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xls

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 986