Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/2022 Dostawa implantów (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa nr 16/2022)

Deadlines:
Published : 03-10-2022 14:10:00
Placing offers : 14-10-2022 10:00:00
Offers opening : 14-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 69.46 2022-10-03 14:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 674.26 2022-10-03 14:10:00 Proceeding
Załącznik 1-5.7z 7z 391.9 2022-10-03 14:20:13 Proceeding
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2022-10-05 14:11:17 Public message
Zal2 Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 24.29 2022-10-05 14:11:17 Public message
Zal3_Oświadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia.doc doc 55 2022-10-05 14:11:17 Public message
Zal4_Oświadczenie_przedmiot.doc doc 43 2022-10-05 14:11:17 Public message
Zal5_Projekt_umowy.pdf pdf 370.25 2022-10-05 14:11:17 Public message
Odpowiedzi z dn. 11.10.2022- zmiana terminu.pdf pdf 384.05 2022-10-11 14:20:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogł..pdf pdf 25.04 2022-10-11 14:41:11 Public message
Odpowiedzi cz. II z dn. 12.10.2022.pdf pdf 480.23 2022-10-12 12:43:30 Public message
222_5 Informacja z otwarcia.pdf pdf 293.76 2022-10-14 10:49:26 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu -19.10.2022.pdf pdf 308.53 2022-10-19 13:38:44 Public message
Kwota przeznaczona _20_2022- Implanty_powtórka.xlsx xlsx 10.68 2022-10-14 10:00:00 Public message

Announcements

2022-10-19 13:38 Monika Kaczmarek Informacja o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 19.10.2022r.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2022-10-14 10:49 Monika Kaczmarek Informacja z otwarcia z dn. 14.10.2022

222_5 Informacja z o [...].pdf

2022-10-14 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę zgodnie z załącznikiem.

Kwota przeznaczona _ [...].xlsx

2022-10-12 12:43 Monika Kaczmarek Odpowiedzi na pytania cz. II

Odpowiedzi cz. II z [...].pdf

2022-10-11 14:41 Monika Kaczmarek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.10.2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-11 14:20 Monika Kaczmarek Odpowiedzi na pytania z dn. 11.10.2022 - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi z dn. 11. [...].pdf

2022-10-05 14:11 Monika Kaczmarek W związku z prośbą o zamieszczenie spakowanych plików Zamawiający zamieszcza takie pliki w załączeniu.

Zal1 Formularz ofert [...].doc

Zal2 Arkusz asortyme [...].xlsx

Zal3_Oświadczenie do [...].doc

Zal4_Oświadczenie_pr [...].doc

Zal5_Projekt_umowy.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 433