Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-09-18 zorganizowanie 7-dniowego pobytu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla 22 osób

Deadlines:
Published : 03-10-2022 14:16:00
Placing offers : 12-10-2022 12:00:00
Offers opening : 12-10-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Polityka udzielania zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej"). Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia 7-dniowego pobytu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla kobiet z Ukrainy. Usługa obejmuje w szczególności: zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu dostosowanego do wieku uczestników, ubezpieczenie, opiekę doświadczonej kadry, opiekę medyczną, organizację wycieczek fakultatywnych i organizację czasu wolnego (bilety wstępu, dojazdy, przewodnika itp.), opłatę klimatyczną.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SFPL_Compliance_02_Polityka zakupowa w FSM.pdf pdf 953.14 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
FSM-2022-09-18_Zapytanie Ofertowe-wyjazd wypocz-rehab.pdf pdf 491.96 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
FSM-2022-09-18_Formularz ofertowy_Wyjazd wypoczynkowo-rehabilitacyjny.docx docx 29.54 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
FSM-2022-09-18 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 523.25 2022-10-12 13:42:49 Public message
FSM-2022-09-18 Protokol Oceny Ofert - podpisane.pdf pdf 425.76 2022-10-17 10:44:00 Public message

Announcements

2022-10-17 10:44 Przetargi FSM Wyniki Zapytania Ofertowego
nr FSM-2022-09-18Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest zaplanowanie i zorganizowanie 7-dniowego pobytu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego dla 22 osób wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Oferta realizacji usługi złożona przez Moc Biznesu, Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, NIP: 8941625707 o wartości 52 558,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

W załączeniu protokół oceny ofert.

FSM-2022-09-18 Proto [...].pdf

2022-10-12 13:42 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Załączamy informację z otwarcia ofert. W najbliższych dniach ogłosimy rezultaty zapytania.

FSM-2022-09-18 Infor [...].pdf

2022-10-12 12:00 Buyer message Szanowni Państwo,

Dziękujemy za złożenie ofert. Informujemy, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 60 000 zł brutto. W dniu odszyfrowania i otwarcia ofert opublikujemy informację o oferentach i cenach ofertowych, a w kolejnych dniach ocenimy oferty i opublikujemy rezultaty zapytania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zob. par. 1 Zapytania Ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie w organizacji wyjazdów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych w latach 2018-2022. 20% zob. pkt.12.2 Zapytania (0)
3 Sposób obliczenia ceny - Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (podatek VAT lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowe składki ZUS Wykonawcy oraz Zamawiającego — Płatnika), kosztów ewentualnych podróży (o ile nie zostały dodatkowo zlecone przez Zamawiającego), sprzętu komputerowego, łączności telefonicznej i internetowej oraz oprogramowania niezbędnego dla wykonania zamówienia. Cena nie zawiera kosztów dojazdu uczestników do ośrodka. Proszę potwierdzić "Akceptuję" (0)
4 Formularz ofertowy - Proszę wypełnić, podpisać i wgrać Formularz Ofertowy jako załącznik. Attachment required (0)
5 Kryterium Standard 10% zob. pkt.12.3 Zapytania (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495