Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.6.2022 Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Deadlines:
Published : 12-10-2022 10:41:00
Placing offers : 15-11-2022 10:00:00
Offers opening : 15-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS197-558570-pl.pdf pdf 208.17 2022-10-12 10:41:00 Proceeding
SWZ.OR.272.6.2022.zip zip 770.08 2022-10-12 10:41:00 Proceeding
Wagrowiecka_Oswiadczenia.zip zip 63814.15 2022-10-26 13:30:38 Public message
2022-OJS210-602318-pl.pdf pdf 140.38 2022-10-31 11:05:20 Public message
WGZ_pytania wyjaśnienia i zmiana treści SWZ MP.pdf pdf 291.8 2022-10-31 11:08:55 Public message
Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 209 2022-10-31 11:08:55 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 150.5 2022-10-31 11:08:55 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.docx docx 52.79 2022-10-31 11:08:55 Public message
Zawiadomienie_zmiana_SWZ_02.pdf pdf 236.12 2022-11-04 11:55:05 Public message
Zal_2_2a_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 161.5 2022-11-04 11:55:05 Public message
WGZ_pytania wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2.pdf pdf 119.85 2022-11-04 11:55:51 Public message
Zawiadomienie_zmiana_SWZ_03.pdf pdf 129.57 2022-11-04 12:53:19 Public message
2022-OJS214-614307-pl.pdf pdf 123.61 2022-11-07 09:10:48 Public message
Zawiadomienie_zmiana_SWZ_04.pdf pdf 185.24 2022-11-08 09:21:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert OR.272.6.2022.pdf pdf 139.3 2022-11-15 12:02:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.6.2022 (strona).pdf pdf 135.46 2022-11-25 09:47:54 Public message
2023-OJS002-003286-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 169.62 2023-01-23 10:27:43 Public message

Announcements

2023-01-23 10:27 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2023-OJS002-003286-p [...].pdf

2022-11-25 09:47 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-15 12:02 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-15 10:00 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13 060 568,19 zł.
2022-11-08 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-08 09:21 Dariusz Trojanowski Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zawiadomienie_zmiana [...].pdf

2022-11-07 09:10 Dariusz Trojanowski Zamawiający udostępnia ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS214-614307-p [...].pdf

2022-11-04 12:53 Dariusz Trojanowski Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zawiadomienie_zmiana [...].pdf

2022-11-04 11:55 Dariusz Trojanowski Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ

WGZ_pytania wyjaśnie [...].pdf

2022-11-04 11:55 Dariusz Trojanowski Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zawiadomienie_zmiana [...].pdf

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

2022-10-31 11:08 Dariusz Trojanowski Zamawiający udostępnia odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiany treści SWZ

WGZ_pytania wyjaśnie [...].pdf

Zal_1_Wykaz_PPG_ZMIA [...].xls

Zal_2_2a_Formularz_o [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA.d [...].docx

2022-10-31 11:05 Dariusz Trojanowski Zamawiający udostępnia ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS210-602318-p [...].pdf

2022-10-26 13:30 Dariusz Trojanowski Zamawiający udostępnia oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Wagrowiecka_Oswiadcz [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 882