Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.11.2022 Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice

Katarzyna Romanowska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 30-09-2022 14:17:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Zał_do_SWZ_Jedlice-1.docx docx 101.39 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.13 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
‎SWZ.pdf pdf 2548.34 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
zał. nr 9 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA + pozwolenia, uzgodnienia, opinie.7z 7z 35718.19 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
zał. nr 10- STWIOR.7z 7z 2253.73 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
zał. nr 11 Przedmiary.7z 7z 369.79 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8a do SWZ.xlsx xlsx 33.93 2022-09-30 14:17:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 5.10.2022.pdf pdf 232.67 2022-10-05 10:46:22 Proceeding
Uzupełnione dokumenty - 5.10.2022.7z 7z 662.57 2022-10-05 10:46:22 Proceeding
Zmiana ogłoszenia, terminu składania ofert 5.10.2022.pdf pdf 285.46 2022-10-05 10:46:22 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.3 2022-10-05 10:48:20 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf - 11.10.2022.pdf pdf 36.03 2022-10-11 12:20:07 Proceeding
Rzut dachu - 10A.PDF PDF 129.61 2022-10-11 12:20:14 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 11.10.2022.pdf pdf 47.59 2022-10-11 12:21:26 Proceeding
Zmiana ogłoszenia, terminu składania ofert - 11.10.2022.pdf pdf 54.21 2022-10-11 12:21:26 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ 13.10.2022.pdf pdf 70.31 2022-10-13 13:53:09 Proceeding
Kosztorysy ślepe.7z 7z 30.76 2022-10-13 13:53:20 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.8 2022-10-21 12:04:48 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 94.73 2022-10-24 11:42:47 Public message

Announcements

2022-10-24 11:42 Katarzyna Romanowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-21 12:04 Katarzyna Romanowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 643 112,00 zł
2022-10-05 10:51 Katarzyna Romanowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 721