Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 189-532441 DZP.271-38/22 Sukcesywna dostawa leków i szczepionek

Deadlines:
Published : 30-09-2022 09:24:00
Placing offers : 03-11-2022 09:30:00
Offers opening : 03-11-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
38 zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xls xls 94 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38 zał. nr 3 do SWZ - JEDZ (xml,pdf).zip zip 77.68 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 334.97 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38SWZ zał. 1_FO, zal.5 ośw..doc doc 553.5 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38SWZ załącznik 4_projekt Umowy.doc doc 95 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38SWZ.doc doc 212.5 2022-09-30 09:24:00 Proceeding
38odpowiedzi do pytań-sig.pdf pdf 722.81 2022-10-04 12:54:17 Public message
38odpowiedzi do pytań_2-sig.pdf pdf 701.18 2022-10-12 13:48:28 Public message
38odpowiedzi do pytań_3-sig.pdf pdf 1056.74 2022-10-18 12:09:16 Public message
38odpowiedzi do pytań_4-sig.pdf pdf 1043.67 2022-10-21 11:38:27 Public message
38Informacja z otwarcia ofert.xls xls 28 2022-11-03 11:14:25 Public message
38Unieważnienie P.11,14 - 17.11.2022-sig.pdf pdf 1002.82 2022-11-17 12:20:53 Public message
38WYBÓR p.1-5-sig.pdf pdf 819.25 2022-11-24 12:25:21 Public message
38WYBĂ_R p.6,7,8,9,10,12,13 - strona internetowa-sig.pdf pdf 820.02 2022-12-08 13:28:28 Public message

Announcements

2022-12-08 13:28 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 6,7,8,9,10,12,13

38WYBĂ_R p.6,7,8,9,1 [...].pdf

2022-11-24 12:25 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

38WYBÓR p.1-5-sig.pd [...].pdf

2022-11-17 12:20 Zamówienia Publiczne KM INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU P.11,14

38Unieważnienie P.11 [...].pdf

2022-11-03 11:14 Zamówienia Publiczne KM Informacja z otwarcia ofert

38Informacja z otwar [...].xls

2022-11-03 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 15 686 626,26 zł, w tym w zakresie:
pakietu nr 1 - 4 382 656,74 zł brutto,
pakietu nr 2 - 4 278 708,84 zł brutto,
pakietu nr 3 - 2 185 074,64 zł brutto,
pakietu nr 4 - 2 786 523,04 zł brutto,
pakietu nr 5 - 875 000,00 zł brutto,
pakietu nr 6 - 489 400,00 zł brutto,
pakietu nr 7 - 39 912,00 zł brutto,
pakietu nr 8 - 462 745,00 zł brutto,
pakietu nr 9 - 55 600,00 zł brutto,
pakietu nr 10 - 70 000,00 zł brutto,
pakietu nr 11 - 22 500,00 zł brutto,
pakietu nr 12 - 34 506,00 zł brutto,
pakietu nr 13 - 3 000,00 zł brutto,
pakietu nr 14 - 1 000,00 zł brutto,
2022-10-21 11:38 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ_4

38odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-18 12:09 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ_3

38odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-12 13:48 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ_2

38odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-04 12:54 Zamówienia Publiczne KM ODPOWIEDZI DO PYTAŃ

38odpowiedzi do pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 743