Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.20.2022.ZP „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu"

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 04-10-2022 13:03:00
Placing offers : 19-10-2022 09:00:00
Offers opening : 19-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.86 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 133.09 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 49.11 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 35.1 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie pomiatu trzeciego.docx docx 34.5 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 76.5 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 218.5 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Przedmiar robót.pdf pdf 302.13 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
STWiORB.pdf pdf 627.3 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Załacznik Nr 8 do SWZ - Dokumentacja rysunkowa.zip zip 694.67 2022-10-04 13:03:00 Proceeding
Zapytanie nr 1,2,3,4 i 5 do SWZ wraz z odpowiedziami.odt odt 237.8 2022-10-14 14:17:19 Public message
Załącznik do Zapytania Nr 2.zip zip 1092.79 2022-10-14 14:17:19 Public message
Załącznik do Zapytania Nr 3.zip zip 1092.07 2022-10-14 14:17:19 Public message
Załącznik nr 1 do opowiedzi z dn. 14.10.2022r.pdf pdf 633.28 2022-10-14 14:17:19 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dn.14.10.2022r.pdf pdf 201.24 2022-10-14 14:17:19 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 35.42 2022-10-19 09:13:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 39.46 2022-10-19 10:19:50 Public message
Zawiadomienia o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 61 2022-10-27 14:35:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.04 2022-11-04 08:43:42 Public message

Announcements

2022-11-04 08:43 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-27 14:35 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienia o wyni [...].doc

2022-10-19 10:19 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-19 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-10-14 14:17 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 1,2,3,4 i 5 do SWZ wraz z odpowiedziami i załącznikami do odpowiedzi.

Zapytanie nr 1,2,3,4 [...].odt

Załącznik do Zapytan [...].zip

Załącznik do Zapytan [...].zip

Załącznik nr 1 do op [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1092