Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 64/9/2022/ZO REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W OGORZELCU 63, GMINA KAMIENNA GÓRA

Deadlines:
Published : 29-09-2022 11:11:00
Placing offers : 14-10-2022 12:00:00
Offers opening : 14-10-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogorzelec 63 _ SWZ_64_9_202.pdf pdf 301.67 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
2_Ogorzelec 63_wzór-umowa o rob bud.pdf pdf 180.11 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
3_Ogorzelec 63_wzór_karta gwarancyjna.pdf pdf 136.99 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
4_OGORZELEC 63 - DACH - PRZEDMIAR.pdf pdf 191.87 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
5_OGORZELEC 63 - ELEWACJA +INIEKCJA_PRZEDMIAR.pdf pdf 222.27 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
6_OGORZELEC 63 - KLATKA SCHODOWA.pdf pdf 209.24 2022-09-29 11:11:00 Proceeding
ogorzelec 63 przedmiar - elewacja-POPRAWIONY.pdf pdf 213.24 2022-10-11 12:57:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 208.9 2022-10-14 12:24:58 Public message

Announcements

2022-10-14 12:24 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-14 12:23 Anna Wołyniec The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-13 09:07 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, że styropian ma spełniać następujące parametry:
płyta styropianowa DALMATYŃCZYK gr 12 cm fasada, 0,044 W/(m*K) (budownictwo standardowe i energooszczędne).
2022-10-11 12:57 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje zmieniony zakres na remont elewacji budynku w Ogorzelec nr 63.
Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

ogorzelec 63 przedmi [...].pdf

2022-10-07 11:14 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością zmiany zakresu remontu elewacji budynku, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.10.2022r., do godz. 12:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont dachu budynku Ogorzelec 63 remont dachu 1 pc. - (0)
2 Remont elewacji wraz iniekcją budynku Ogorzelec 63 remont elewacji wraz z iniekcją 1 pc. - (0)
3 Remont klatki schodowej budynku Ogorzelec 63 remont klatki schodowej 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wymagany termin wykonania zamówienia - 3 miesiące, od dnia protokolarnego przekazania terenu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Okres gwarancji - Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Wymagane są szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz tabelami elementów scalonych (R,M,S) dla każdego zakresu robót odrębnie, zgodnie z warunkami SWZ. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Wymagane jest złożenie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjna 300 000zł. Attachment required (0)
7 Referencje - Wymagane jest złożenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
8 Podwykonawca - Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany złożyć oświadczenie, zgodnie z warunkami SWZ. W innym przypadku należy w odpowiedzi należy wpisać "Nie". (0)
9 Wadium - Dowód wniesienia wadium na kwotę 7000zł zgodnie z warunkami SWZ. Attachment required (0)
10 Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ i załączniki - proszę potwierdzić zapoznanie się z ich treścią "Zapoznałem się z treścią SWZ i nie mam uwag". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494