Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.24.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych

Deadlines:
Published : 29-09-2022 11:41:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 1615.88 2022-09-29 11:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS188-530971-pl.pdf pdf 150.04 2022-09-29 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia- zmiana 19.10.2022.zip zip 31.6 2022-10-24 08:55:30 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_2022-OJS205-584747-pl.pdf pdf 105.95 2022-10-24 08:55:58 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy-zmiana 06.10.2022 i 19.10.2022.pdf pdf 817.85 2022-10-24 08:57:03 Proceeding
SWZ - energia 2023-25- zmiana 06.10.2022 i 19.10.2022.pdf pdf 1838.67 2022-10-24 08:57:08 Proceeding
Załączniki do SWZ - do edycji nr 1-4, 7-10.zip zip 149.26 2022-10-24 08:59:28 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawcy_06.10.2022.pdf pdf 836.72 2022-10-06 14:53:05 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawcy_20.10.2022.pdf pdf 876.27 2022-10-20 13:51:59 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - energia na 2023 - unieważnienie.pdf pdf 272.67 2022-11-08 11:31:49 Public message

Announcements

2022-11-08 11:31 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnieniu

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-11-07 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie 723 387,16 zł brutto.
2022-10-20 13:51 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytania Wykonawcy(2)

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-10-06 14:53 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578