Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.90.22 Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119

Deadlines:
Published : 28-09-2022 21:15:00
Placing offers : 12-10-2022 16:00:00
Offers opening : 12-10-2022 16:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DA.340.90.22 SWZ.pdf pdf 595.53 2022-09-28 21:15:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 1946.07 2022-09-28 21:15:00 Proceeding
Ogłoszenie e-zamówienia.pdf pdf 133.44 2022-09-28 21:15:00 Proceeding
Załączniki 1-7.zip zip 74.17 2022-09-28 21:15:00 Proceeding
DA.340.90.22 formularz oferty.docx docx 17.45 2022-09-28 21:15:00 Proceeding
Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.pdf pdf 240.08 2022-10-12 18:10:22 Public message
DA.340.90.22 - unieważnienie postępowania.pdf pdf 442.84 2022-10-17 16:00:57 Public message

Announcements

2022-10-17 16:00 Paweł Jankowiak Unieważnienie postępowania.

DA.340.90.22 - uniew [...].pdf

2022-10-12 18:10 Paweł Jankowiak Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.

Informacja o wykonaw [...].pdf

2022-10-12 16:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 60.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 801