Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 187-528661 Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

Joanna Obiała
Powiat Żniński
Deadlines:
Published : 28-09-2022 20:38:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237.17 2022-09-28 20:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 508.26 2022-09-28 20:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.rar rar 1177.96 2022-09-28 20:38:00 Proceeding
Treść zapytań i wyjaśnień SWZ.pdf pdf 168.6 2022-10-06 11:57:51 Public message
Treść zapytań i wyjaśnień SWZ nr 2.pdf pdf 48.86 2022-10-07 11:06:36 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 31.51 2022-10-24 09:28:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 115.89 2022-10-24 09:29:38 Public message
Informacja o zmianie terminy składania i otwarcia ofert.pdf pdf 31.36 2022-11-02 09:07:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 115.73 2022-11-02 09:13:39 Public message
Informacja o zmianie terminu i otwarcia ofert 2.pdf pdf 31.19 2022-11-11 16:11:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.11.2022r..pdf pdf 115.89 2022-11-14 09:24:27 Public message
Informacja o kwocie 30.11.2022.pdf pdf 32.61 2022-11-30 10:03:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.76 2022-11-30 11:30:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf pdf 533.84 2022-12-12 15:10:26 Public message

Announcements

2022-12-12 15:10 Joanna Obiała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-30 11:30 Joanna Obiała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 10:03 Joanna Obiała Informacja o kwocie brutto, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-14 09:24 Joanna Obiała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-11 16:11 Joanna Obiała Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Powyższe zmiany wymagały zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 187-528661. Zamawiający przesłał do publikacji Sprostowanie ogłoszenia w dniu 09.11.2022r.

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-11-02 09:13 Joanna Obiała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-02 09:09 Joanna Obiała The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-02 09:07 Joanna Obiała Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-10-24 09:29 Joanna Obiała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-24 09:28 Joanna Obiała Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

2022-10-07 11:06 Joanna Obiała Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SWZ nr 2

Treść zapytań i wyja [...].pdf

2022-10-06 11:57 Joanna Obiała Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SWZ nr 1

Treść zapytań i wyja [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1019