Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: E/2022/B Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Jacek Sochacki
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy
Deadlines:
Published : 05-10-2022 11:40:00
Placing offers : 02-11-2022 10:00:00
Offers opening : 02-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS192-545317-pl.pdf pdf 146.78 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
MPWiK_Brodnica_SWZ.pdf pdf 433.92 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_1_wykaz_PPE.xlsx xlsx 17.56 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 44.26 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 54.12 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54.5 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 47 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.93 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.75 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.43 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 271.88 2022-10-05 11:40:00 Proceeding
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_2022-OJS197-560803-pl.pdf pdf 85.22 2022-10-12 13:41:19 Public message
ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMIENIE.pdf pdf 124.25 2022-10-12 13:42:44 Public message
Zal_1_wykaz_PPE_ZMIANA.xlsx xlsx 21.94 2022-10-12 13:42:44 Public message
Zal_2_Formularz_Oferty_ZMIANA.docx docx 37.94 2022-10-12 13:42:44 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 289.13 2022-11-08 13:37:54 Public message
2022-OJS218-622321-pl.pdf pdf 103.64 2022-11-14 09:38:51 Public message

Announcements

2022-11-14 09:38 Jacek Sochacki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS218-622321-p [...].pdf

2022-11-08 13:37 Jacek Sochacki Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie.pdf

2022-11-02 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia - 6 140 901,08 zł brutto
2022-10-12 13:42 Jacek Sochacki Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA_SWZ_ZAWIADOMI [...].pdf

Zal_1_wykaz_PPE_ZMIA [...].xlsx

Zal_2_Formularz_Ofer [...].docx

2022-10-12 13:41 Jacek Sochacki Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie_oglosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 806