Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.272.7.2022 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego oraz Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Sebastian Cichy
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Deadlines:
Published : 28-09-2022 10:13:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS187-528478-pl.pdf pdf 141.32 2022-09-28 10:13:00 Proceeding
SWZ_Powiat_Kazimierski_energia_elektryczna.pdf pdf 934.38 2022-09-28 10:13:00 Proceeding
załączniki_1-8_do_SWZ.zip zip 345.01 2022-09-28 10:13:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców nr 1 - 18.10.2022.pdf pdf 352.18 2022-10-18 11:53:34 Public message
2022-OJS204-579810-pl - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.10.2022.pdf pdf 72.2 2022-10-21 12:39:18 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 2 - 21.10.2022.pdf pdf 434.79 2022-10-21 12:39:18 Public message

Announcements

2022-10-21 12:39 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 2 - 21.10.2022

2022-OJS204-579810-p [...].pdf

Informacja dla Wykon [...].pdf

2022-10-18 11:53 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 1 - 18.10.2022

Informacja dla Wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834