Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.42.2022 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach w ramach zadania: „Modernizacja budynków komunalnych” – zad. 2015/28.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 23-09-2022 16:21:00
Placing offers : 12-10-2022 10:00:00
Offers opening : 12-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.73 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 855.75 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 76 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 143.05 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 698.67 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 2255.75 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiar.pdf pdf 594.27 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWIORB.pdf pdf 459.87 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.33 2022-09-23 16:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf pdf 38.51 2022-10-06 14:35:04 Public message
Zmiana SWZ .pdf pdf 530.46 2022-10-06 14:35:04 Public message
Odpowiedzi na pytania SWZ .pdf pdf 534.81 2022-10-10 12:47:39 Public message
Załącznik do pisma Odpowiedź na pytania SWA - E7- Parter (właściwy).pdf pdf 94.25 2022-10-10 12:47:39 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 523.42 2022-10-11 09:58:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 534.71 2022-10-12 13:06:48 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 530.96 2022-10-28 15:57:25 Public message

Announcements

2022-10-28 15:57 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-12 13:06 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 09:58 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-10 12:47 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik do pisma O [...].pdf

2022-10-06 14:35 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o zmianie SWZ

Ogłoszenie o zamiani [...].pdf

Zmiana SWZ .pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 851