Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.271.21.2022.EL IV postępowanie na zadanie pn. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. PISARZOWICE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Edyta Liczner
Urząd Gminy Lubań
Deadlines:
Published : 23-09-2022 12:54:00
Placing offers : 20-10-2022 09:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.21 2022-09-23 12:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12169.03 2022-09-23 12:54:00 Proceeding
formularze.docx docx 27.45 2022-09-23 12:54:00 Proceeding
PFU+ rysunki.zip zip 2875.63 2022-09-23 12:54:00 Proceeding
ogł. o zm. ogłoszenia-.pdf pdf 38 2022-10-12 09:35:26 Proceeding
modyf. SWZ.pdf pdf 357.15 2022-10-12 09:35:42 Proceeding
Zmiana treści SWZ- PFU.pdf pdf 218.67 2022-10-14 12:55:15 Proceeding
odpowiedź na pytanie.pdf pdf 141.18 2022-10-03 14:42:30 Public message
pyt. i odp. + zm. terminu składania ofert.pdf pdf 357.15 2022-10-12 09:41:58 Public message
Zmiana treści SWZ- PFU.pdf pdf 218.67 2022-10-14 12:54:49 Public message
inf. o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 135.6 2022-10-21 07:29:44 Public message

Announcements

2022-10-21 07:29 Edyta Liczner Informacja o unieważnieniu postępowania

inf. o unieważnieniu [...].pdf

2022-10-20 09:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA KWOTĘ 583 800,00 ZŁ BRUTTO
2022-10-14 12:54 Edyta Liczner Zmiana treści SWZ- PFU

Zmiana treści SWZ- P [...].pdf

2022-10-12 09:43 Edyta Liczner UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.
NOWY TERMIN:
- składanie ofert do 20.10.2022 r. godz. 09:00
- otwarcie ofert 20.10.2022 r. godz. 10:00
2022-10-12 09:41 Edyta Liczner odpowiedź na pytania - pismo nr 2

pyt. i odp. + zm. te [...].pdf

2022-10-03 14:42 Edyta Liczner Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 541