Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00361820/01 Świadczenie usług terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Deadlines:
Published : 23-09-2022 12:12:00
Placing offers : 03-10-2022 09:00:00
Offers opening : 03-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
do edycji - doc.docx docx 40.42 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.73 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
SWZ - pdf.pdf pdf 891.64 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
umowa powierzenia.pdf pdf 421.06 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
załącznik_4 OPZ - w pdf.pdf pdf 505.59 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
załącznik_5_umowa - w pdf.pdf pdf 690.66 2022-09-23 12:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert.pdf pdf 37.63 2022-09-29 11:14:13 Public message
SWZ -Zmiana nr 1 treści SWZ .pdf pdf 339.74 2022-09-29 12:00:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert - psychologiczne.pdf pdf 273.33 2022-10-03 10:08:45 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania - psychologiczne.pdf pdf 392.72 2022-10-06 10:48:01 Public message

Announcements

2022-10-06 10:48 Marek Kierznikiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-10-03 10:08 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 13500 zł
2022-09-29 12:00 Marek Kierznikiewicz SWZ - zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

SWZ -Zmiana nr 1 tre [...].pdf

2022-09-29 11:14 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 526