Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.10.2022.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Magdalena Sikora
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-09-2022 10:09:00
Placing offers : 28-10-2022 10:00:00
Offers opening : 28-10-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 300.37 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
2_specyfikacja warunków zamówienia.docx.pdf pdf 888.55 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
3_ Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 41.46 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
4_Zal_3_JEDZ.docx docx 57.75 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
5_Wykaz punktów poboru, Zal_1a, Zal_1b, Zal_1c, Zal_1d.zip zip 353.65 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
6_Zal_3a oświadczenia art. 5k, Zal_7 oświadczenie wspólne.zip zip 42.41 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
7_Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.62 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
8_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 23.06 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
9_Zal. 6.1. oświadczenia aktualność danych, Zal_6.2 Oświadczenie o aktualności art. 5.zip zip 32.14 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
10_Zal_8, 8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx.zip zip 1392.32 2022-09-28 10:09:00 Proceeding
06_10_2022 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 221.06 2022-10-06 11:28:30 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 193.5 2022-10-14 09:20:56 Public message
Pytanie i odpowiedź, zmiana warunku, zmiana terminu składania i otwarcia.pdf pdf 346.81 2022-10-14 09:20:56 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania.docx.pdf pdf 191.8 2022-11-02 12:16:21 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 253.53 2022-11-07 10:43:29 Public message

Announcements

2022-11-07 10:43 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniki postępowania)

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-02 12:16 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-28 10:00 Buyer message Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 12 856 504,40 zł gross (zam. podstawowe), 12 906 906,48 zł gross (zamówienie podstawowe i zamówienie opcjonalne)
Część 2 - 15 321 347,77 zł brutto
Część 3 - 8 739 975,08 zł brutto
2022-10-14 09:20 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie i odpowiedź oraz informacje o zmianie terminu na składanie i otwarcie ofert.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Pytanie i odpowiedź, [...].pdf

2022-10-06 11:28 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania i odpowiedzi

06_10_2022 Pytania i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1267