Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00359391/01 Świadczenie usługi terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Deadlines:
Published : 22-09-2022 10:35:00
Placing offers : 03-10-2022 11:00:00
Offers opening : 03-10-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
do edycji - doc.docx docx 41.99 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.52 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
SWZ-.pdf pdf 890.63 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
umowa powierzenia.pdf pdf 421.03 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
załącznik_4 OPZ .pdf pdf 508.51 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
załącznik_5_umowa - pdf.pdf pdf 709.43 2022-09-22 10:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.6 2022-09-29 13:43:23 Public message
SWZ zmiana nr 1 treści SWZ-1.pdf pdf 339.66 2022-09-29 13:48:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - logopedyczne.pdf pdf 366.02 2022-10-03 13:26:06 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania - Logopedyczne.pdf pdf 423.28 2022-10-14 13:30:51 Public message
Unieważnienie postępowania - w zakresie części 2.pdf pdf 405.74 2022-11-03 13:15:32 Public message
Ogłoszenie wyników postepowania - Logopedyczne — sprostowanie.pdf pdf 425.96 2022-11-03 14:22:13 Public message

Announcements

2022-11-03 14:22 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postepowania - sprostowanie

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2022-11-03 13:15 Marek Kierznikiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 2.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-14 13:30 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2022-10-03 13:26 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-03 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Część 1 - 13500 zł
Część 2 - 13500 zł
Część 3 - 13500 zł
Część 4 - 13500 zł
2022-09-29 13:48 Marek Kierznikiewicz SWZ zmiana nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

SWZ zmiana nr 1 treś [...].pdf

2022-09-29 13:43 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520