Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/DF/22 „PRACE BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA 1.PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDRÓJ; 2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU SANATORIUM”

Deadlines:
Published : 21-09-2022 22:17:00
Placing offers : 07-10-2022 12:00:00
Offers opening : 07-10-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTY ZAMÓWIENA_SWZ.zip zip 2995.72 2022-09-21 22:17:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania 27_09_2022(1).pdf pdf 244.38 2022-09-27 12:35:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 741.71 2022-10-09 15:55:44 Public message
doprecyzowanie odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2022_signed (1).pdf pdf 495.95 2022-10-06 13:54:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu na ZADANIE NR 1.pdf pdf 238.58 2022-10-10 10:09:42 Public message
Unieważnienie postępowania na Zadanie nr 2.pdf pdf 244.67 2022-10-10 16:52:00 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.3 2022-10-10 20:54:56 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia_signed.pdf pdf 581.89 2022-10-07 12:00:00 Public message

Announcements

2022-10-10 20:54 Anna Gotzek-Bałdowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-10 16:51 Anna Gotzek-Bałdowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na ZADANIE NR 2

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-10 10:09 Anna Gotzek-Bałdowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na ZADANIE NR 1

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-09 15:55 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-07 12:00 Buyer message Zamawiający zamieszcza kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-06 13:54 Anna Gotzek-Bałdowska Doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 27.09.2022 r.

doprecyzowanie odpow [...].pdf

2022-09-27 12:35 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do treści SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

DOKUMENTY ZAMÓWIENA_ [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 565