Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa podręczników

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 21-09-2022 15:02:00
Placing offers : 28-09-2022 08:02:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana zakupem nw. podręczników.

Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Pytania do postępowania należy zadawać poprzez platformę zakupową.

Warunki dostawy i płatności:

  • termin realizacji  7 dni liczonych od dnia otrzymania zamówienia.
  • dostawa do Akademii Marynarki Wojennej,
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,
  • w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,
  • termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.

Do oferty należy dołączyć opis zaoferowanego sprzętu / materiału. Opis powinien umożliwić pełną identyfikację produktu (symbol, marka, karty katalogowe, itp.).

Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia (wysłania) zamówionego asortymentu w sposób umożliwiający jego identyfikację (opakowanie oznakowane numerem zamówienia). Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłkę zamówionego towaru przez podmioty trzecie (hurtownie, składy w sposób uniemożliwiający identyfikację dostawcy).

W przypadku wysyłki zamówienia należy wybrać opcję dostawy wraz z wniesieniem do magazynu.

 

Załącznik do postępowania: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 19.27 2022-09-21 15:02:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 M. Syed, Metoda czarnej skrzynki. Zaskakująca prawda o naturze sukcesu, Wydawnictwo Insignis, 2017, ISBN:9788366575882 - 50 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 K. Zetter, Odliczając do dnia zero. Stuxnet, czyli prawdziwa historia cyfrowej broni, Wydawnictwo Helion, ISBN: 978-83-283-3712-1 - 50 pc. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
3 G. Kim, Projekt Fenix ks. Powieść o IT modelu DevOps i o tym jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu, Wydawnictwo Helion, ISBN: 9788328321281 - 50 pc. - (0)
4 J. Aro, Trolle Putina Prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej, Wydawnictwo SQN, ISBN: 9788381297936 - 50 pc. - (0)
5 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-8142-267-3 - 50 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311