Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/127/22 Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, stanowiące zabezpieczenie roszczeń wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w formie polis ubezpieczeniowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 20-09-2022 13:18:00
Placing offers : 23-09-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
127_ZO_ubezpieczenia.pdf pdf 350.23 2022-09-20 13:18:00 Proceeding
127_załączniki 1-10.zip zip 27705.97 2022-09-20 13:18:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, stanowiące zabezpieczenie roszczeń wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w formie polis ubezpieczeniowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Udział własny w szkodzie 10% Udział własny w szkodzie. W powyższym kryterium oceniany będzie zastrzeżony w zaoferowanym ubezpieczeniu udział własny Ubezpieczającego w szkodzie w odniesieniu do polisy. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: a.udział własny nieprzekraczający 10.000zł-10 pkt b.udział własny nie przekraczający 20.000zł-5 pkt c.udział własny powyżej 20.000zł-0 pkt UWAGA! Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty. Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Okres ubezpieczenia na każdą z lokalizacji wynosi 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie dla danej lokalizacji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245