Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 III /2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 20-09-2022 10:19:00
Placing offers : 24-10-2022 12:00:00
Offers opening : 24-10-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 130.83 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.94 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.66 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 337.3 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.86 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1do umowy.xlsx xlsx 11.8 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.15 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 16.58 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.67 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.79 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.44 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.79 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 17.97 2022-09-20 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 302.8 2022-09-20 11:45:26 Proceeding
Odpowiedź platforma.pdf pdf 26.62 2022-09-28 12:50:17 Proceeding
karta charakterystyki 19 05 99_ 2022 rok.pdf pdf 499.13 2022-09-28 12:50:21 Proceeding
Karta charkterystyki_Dylów _19 05 99_2022.pdf pdf 79.1 2022-09-28 12:50:24 Proceeding
spełnia SB_81532_07_2022 w Julkowie.pdf pdf 296.71 2022-09-28 12:50:27 Proceeding
spełnia SB_94388_08_2022 w Dylowie A.pdf pdf 297.02 2022-09-28 12:50:33 Proceeding
zgodne 19 05 99 z 20 03 01 Julków 23882_LB_2022_0035331_22_2022-05-06.pdf pdf 242.23 2022-09-28 12:50:36 Proceeding
zgodne 19 05 99 z odp. 20 03 01 Dylów 23876_LB_2022_0035325_22_2022-05-06.pdf pdf 242.6 2022-09-28 12:50:39 Proceeding
Odpowiedź platforma.pdf pdf 26.62 2022-09-28 12:49:32 Public message
karta charakterystyki 19 05 99_ 2022 rok.pdf pdf 499.13 2022-09-28 12:49:32 Public message
Karta charkterystyki_Dylów _19 05 99_2022.pdf pdf 79.1 2022-09-28 12:49:33 Public message
spełnia SB_81532_07_2022 w Julkowie.pdf pdf 296.71 2022-09-28 12:49:33 Public message
spełnia SB_94388_08_2022 w Dylowie A.pdf pdf 297.02 2022-09-28 12:49:33 Public message
zgodne 19 05 99 z 20 03 01 Julków 23882_LB_2022_0035331_22_2022-05-06.pdf pdf 242.23 2022-09-28 12:49:33 Public message
zgodne 19 05 99 z odp. 20 03 01 Dylów 23876_LB_2022_0035325_22_2022-05-06.pdf pdf 242.6 2022-09-28 12:49:33 Public message
Odpowiedzi na pytania -Platforma.pdf pdf 33.2 2022-10-06 14:29:27 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 63.38 2022-10-24 13:58:23 Public message

Announcements

2022-10-24 13:58 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-24 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 368 000,00 zł netto/ 7 957 440,00 zł brutto, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 2 592 000,00 zł netto/ 2 799 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 2 592 000,00 zł netto/ 2 799 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 1 092 000,00 zł netto/ 1 179 360,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 1 092 000,00 zł netto/ 1 179 360,00 zł brutto.
2022-10-06 14:29 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-28 12:49 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź platforma. [...].pdf

karta charakterystyk [...].pdf

Karta charkterystyki [...].pdf

spełnia SB_81532_0 [...].pdf

spełnia SB_94388_0 [...].pdf

zgodne 19 05 99 z 20 [...].pdf

zgodne 19 05 99 z od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754