Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00371892/01 ,,Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wiardunki”

Jolanta Maciejewska
Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja im Karola Marcinkowskiego
Deadlines:
Published : 30-09-2022 12:03:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 194.37 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
02_SWZ.pdf pdf 1005.07 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
03_zalacznik_nr_1_do_SWZ_formularz_oferty.doc doc 61.5 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
04_zalacznik_nr_2_do_SWZ_oświadczenie Wykonawcy_wstępne.doc doc 51 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
05_zalacznik_nr_3_do_SWZ_oświadczenie _Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 45.5 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
06_zalacznik_nr_4_do_SWZ_wykaz dostaw.doc doc 34.5 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
07_zalacznik_nr_5_do_SWZ_oświadczenie _Wykonawcy.doc doc 50 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
08_zalacznik_nr_6_do_SWZ_podwykonawcy.doc doc 32 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
09_zalacznik_nr_7_do_SWZ_zobowiazania_innego_podmiotu.doc doc 36.5 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
10_zalacznik_nr_8_do_SWZ_projekt_umowy AUTOBUS.doc doc 89.5 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
11_załacznik nr_9_do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 28.57 2022-09-30 12:03:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ.pdf pdf 841.77 2022-10-06 23:48:43 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 164.01 2022-10-11 14:41:11 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2022_10.pdf pdf 656.83 2022-10-25 10:59:53 Public message
Załącznik do Zawiadomienia o wyborze oferty .pdf pdf 413.94 2022-10-25 10:59:53 Public message

Announcements

2022-10-25 10:59 Jolanta Maciejewska Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2022-10-11 14:41 Jolanta Maciejewska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-11 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 481 142,00 zł
2022-10-06 23:48 Jolanta Maciejewska WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

WYJAŚNIENIE NR 1 DO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495