Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.9.2022 RZP 349 Wektoryzacja rastrowej tresci mapy zasadniczej gmin: Szemud i Wejherowo

Deadlines:
Published : 19-09-2022 14:32:00
Placing offers : 27-09-2022 11:55:00
Offers opening : 27-09-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenieo zamówieniu.pdf pdf 79.31 2022-09-19 14:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 339.48 2022-09-19 14:32:00 Proceeding
SWZ_załączniki.docx.pdf pdf 296.84 2022-09-19 14:32:00 Proceeding
Zał. 4 - Rzeczowy zakres prac.zip zip 71.75 2022-09-19 14:32:00 Proceeding
zał. 5 - umowa_wektoryzacja_2022.docx.pdf pdf 191.69 2022-09-19 14:32:00 Proceeding
SWZ_załączniki.docx docx 34.94 2022-09-22 14:20:49 Public message
formularz ofertowy zmodyfikowany.docx docx 27.95 2022-09-26 07:49:58 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 21.59 2022-09-27 13:43:11 Public message
ogłoszenie -wynik.pdf pdf 65.93 2022-10-06 10:07:57 Public message

Announcements

2022-10-06 10:07 Joanna Adaszewska Rozstrzygnięcie postępowania

ogłoszenie -wynik.pd [...].pdf

2022-09-27 13:43 Joanna Adaszewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2022-09-27 11:55 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 330 000,00 zł gross
2022-09-26 07:49 Joanna Adaszewska UWAGA! ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPISANIA W FORMULARZU OFERTOWYM OFEROWANEGO OKRESU GWARANCJI.
W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy

formularz ofertowy z [...].docx

2022-09-22 14:20 Joanna Adaszewska W załączeniu edytowalna wersja załączników do SWZ

SWZ_załączniki.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594