Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-790/MW/22 Dostawa zszywek tapicerskich

Deadlines:
Published : 19-09-2022 11:30:00
Placing offers : 22-09-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r. poz. 835).

W imieniu Komendy Stołecznej Policji informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert .

Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj.  Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu usługi.

Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482.

Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.

Dostawa do siedziby zamawiającego w Warszawie ul. Karolkowa 46. Osoba do kontaktu w/s realizacji przedmiotu zamówienia: Pan Jarosław Sowa, tel.  602 325 188 lub 47 72 338 36.

Termin realizacji do 7 dni  od daty otrzymania zamówienia. Koszt dostawy należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia ogłoszonego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie do małych postępowań(1).docx docx 12.7 2022-09-19 11:30:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zszywki Bizon typ 380/12 w opakowaniach po 15000 szt. 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 oświadczenie - proszę dołączyć podpisane oświadczenie (skan pdf) Attachment required

Oświadczenie do mały [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 122