Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.113.2022.AS Wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych dla 105 osób w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” (konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”)

Deadlines:
Published : 16-09-2022 15:03:00
Placing offers : 26-09-2022 08:30:00
Offers opening : 26-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 113 podpisany.pdf pdf 877.84 2022-09-16 15:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.12 2022-09-16 15:03:00 Proceeding
Oferta - zał. 1.DOC DOC 109.5 2022-09-16 15:03:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 2048 2022-09-16 15:03:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 88 2022-09-16 15:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.113.2022.AS podpisana.pdf pdf 297.73 2022-09-26 10:15:19 Public message
Informacja o wyborze oferty A-ZP.381.113.2022.AS podpisana.pdf pdf 304.08 2022-09-29 14:54:01 Public message

Announcements

2022-09-29 14:54 Anna Stokowiec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-26 10:15 Anna Stokowiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 08:32 Anna Stokowiec Otwarcie ofert godz. 09:00 za pośrednictwem platformy Zoom:

Temat: Otwarcie ofert godz. 09:00 A-ZP.381.113.2022.AS Wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych dla 105 osób w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” (ID 664599)
Czas: 26 wrz 2022 09:00 AM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71331050382?pwd=lOekKGaj1WNGqbYRLh3c0FlC4IK4m1.1

Identyfikator spotkania: 713 3105 0382
Kod dostępu: W7BB7B

2022-09-26 08:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 671,34 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449