Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSR.KG.RK-271-004/22 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2022/2023

Deadlines:
Published : 16-09-2022 14:52:00
Placing offers : 26-09-2022 09:00:00
Offers opening : 26-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 08da97da-9e6c-8b2f-b681-3000111056c0.pdf pdf 108.73 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1056.52 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
zal 1 formularz ofertowy.doc doc 76 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
zal 2 oswiadczenie o niewykluczeniu.doc doc 43 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
zal 3 wzór umowy.pdf pdf 774.22 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
zal 4 oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 43.5 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
SWZ po zmianie.pdf pdf 1055.89 2022-09-19 07:53:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 365.61 2022-09-26 09:04:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.74 2022-09-26 12:29:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 563.82 2022-09-30 08:36:28 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 08dab1b8-cdcf-ad9f-e90e-1300108d4218.pdf pdf 67.59 2022-10-19 13:47:06 Public message

Announcements

2022-10-19 13:47 Renata Kucypera Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-30 08:36 Renata Kucypera informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-26 12:29 Renata Kucypera informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 09:04 Renata Kucypera informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-26 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępniam informację dotyczącą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 294 000,00 zł (brutto)
2022-09-19 07:53 Renata Kucypera W treści SWZ poprawiono omyłkę pisarską w dziale 14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

SWZ po zmianie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326