Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.11.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka

Deadlines:
Published : 16-09-2022 10:37:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.72 2022-09-16 10:37:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 543.51 2022-09-16 10:37:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 404.58 2022-09-16 10:37:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 430.98 2022-09-16 10:37:00 Proceeding
Załaczniki nr 3 -10 do SWZ.zip zip 2032.13 2022-09-16 10:37:00 Proceeding
1.Zmiana treści SWZ z dnia 03.10.2022 r..zip zip 594.19 2022-10-03 15:32:05 Public message
2.Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ z dnia 12.10.2022 r.zip zip 188.16 2022-10-12 12:00:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #664218.pdf pdf 77.56 2022-10-21 14:27:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_GKiOŚ.271.11.2022.pdf pdf 152.38 2022-11-08 13:36:36 Public message

Announcements

2022-11-08 13:36 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-21 14:27 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.800.000,00 zł brutto.
2022-10-12 12:00 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia, zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert.

2.Wyjaśnienia oraz z [...].zip

2022-10-03 15:32 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

1.Zmiana treści SWZ [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727