Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie”

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 15-09-2022 17:59:00
Placing offers : 30-09-2022 10:00:00
Offers opening : 30-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Rozwój gminy 15.09.2022.pdf pdf 153.17 2022-09-15 17:59:00 Proceeding
Załączniki SWZ Rozwój Gminy 09.09.2022.docx docx 87.77 2022-09-15 17:59:00 Proceeding
umowa Rozwój Gminy 09.09.2022.docx docx 77.41 2022-09-15 17:59:00 Proceeding
SWZ Rozwój Gminy 09.09.2022.pdf pdf 4217.55 2022-09-15 17:59:00 Proceeding
SWZ Rozwój Gminy 09.09.2022 bp.pdf pdf 410.52 2022-09-16 10:24:24 Proceeding
dokumentacja-techniczna.zip zip 112002.95 2022-09-16 10:27:13 Proceeding
Informacja o ofertach Rozwój gminy 30.09.2022.pdf pdf 65.39 2022-10-03 12:25:06 Public message
Informacja wybór oferty Rozwój gminy 28.10.2022.pdf pdf 132.8 2022-10-28 19:09:46 Public message
Informacja wybór oferty Rozwój gminy 31.10.2022 sprostowanie.pdf pdf 118.44 2022-10-31 19:38:30 Public message
SMINOLTA RP22110315070.pdf pdf 145.94 2022-11-03 19:10:48 Public message

Announcements

2022-11-03 19:10 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla wszystkich części postępowania.

SMINOLTA RP221103150 [...].pdf

2022-10-31 19:38 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja wybór ofe [...].pdf

2022-10-28 19:09 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Informacja wybór ofe [...].pdf

2022-10-03 12:25 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o ofertach złożonych w postępowaniu.

Informacja o ofertac [...].pdf

2022-09-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 4654894,03 zł net w tym:
Część 1 - 1864034,10 zł netto
Część 2 - 1303965,48 zł netto
Część 3 - 1486894,45 zł netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576