Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-35/2022 Zakup ramienia C – aparat RTG przejezdny oraz zestawu artroskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Deadlines:
Published : 15-09-2022 14:39:00
Placing offers : 27-09-2022 15:00:00
Offers opening : 27-09-2022 15:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.38 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 468.1 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ (dot. Cześci Nr 1).doc doc 94 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ (dot. Części Nr 2).doc doc 94 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ (dot. Części Nr 1).xls xls 25 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ (dot. Części Nr 2).xls xls 25 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Części Nr 1).doc doc 924 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Części Nr 2).doc doc 981.5 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 41 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 24.5 2022-09-15 14:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.doc doc 17 2022-09-15 14:39:10 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ (dot. Części Nr 1).pdf pdf 141.23 2022-09-15 14:39:10 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ (dot. Części Nr 2).pdf pdf 140.04 2022-09-15 14:39:10 Proceeding
wyjasnienia oraz zmiana SWZ.zip zip 1546.21 2022-09-21 14:36:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_35 2022.pdf pdf 638.11 2022-09-27 15:22:49 Public message
Załącznik.zip zip 659.33 2022-09-27 15:22:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-35-2022 s..pdf pdf 641.55 2022-09-30 14:44:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku_ DZP-35-2022.pdf pdf 87.55 2022-10-11 10:24:30 Public message
informacja o kwocie przenaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 84.61 2022-09-27 15:00:00 Public message

Announcements

2022-10-11 10:24 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku _ DZP - 35/2022

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2022-09-30 14:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-27 15:22 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert DZP-35/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik.zip

2022-09-27 15:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-21 14:36 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja Załącznika Nr 1B do SWZ (dot. Części nr 1) w zakresie pozycji 48, 49 i 51.
Ogłoszenie o zmiana ogłoszenia.
Termin składania ofert po zmianie: 27.09.2022 r. godz. 15:00.
Termin otwarcia ofert po zmianie: 27.09.2022 r. godz. 15:05.

wyjasnienia oraz zmi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632