Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00362066/01 D/54/2022 Zakup aparatury i mebli laboratoryjnych niezbędnych do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 23-09-2022 13:07:00
Placing offers : 18-10-2022 10:00:00
Offers opening : 18-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-54-2022 SWZ wraz z załączniakmi.zip zip 3246.71 2022-09-23 13:07:00 Proceeding
D-54-2022 Pytania i odpowiedzi_Zmiana terminu_Zmiana OPZ.zip zip 1878.62 2022-09-27 14:44:29 Public message
D-54-2022 Zmiana terminu składania ofert.zip zip 1091.03 2022-10-03 12:48:04 Public message
D-54-2022 Zmiana terminu 05102022.zip zip 300.41 2022-10-05 17:42:52 Public message
D-54-2022 Pismo - Zmiana terminu 10102022.zip zip 1091.83 2022-10-10 09:23:57 Public message
D-54-2022 Zmiana terminu 12102022.zip zip 1091.64 2022-10-12 09:50:40 Public message
D-54-2022 Pytania i odpowiedzi_Zmiana terminu_Zmiana OPZ - 2.zip zip 1615.63 2022-10-13 19:38:54 Public message
D-54-2022 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 665.14 2022-10-18 13:04:21 Public message
D-54-2022 cz 7 UNIEWAŻNIENIE___cz 1_2_3_5 WNO.pdf pdf 578.26 2022-11-02 18:15:33 Public message
D-54-2022 korekta pisma z dnia 02112022 w zakresie cz 3.pdf pdf 514.35 2022-11-03 13:40:36 Public message
D-54-2022 cz 4_6_8_9_10 WNO.pdf pdf 569.4 2022-11-09 15:31:41 Public message

Announcements

2022-11-09 15:31 Zamówienia Publiczne UO część nr 4, 6, 8, 9, 10: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-54-2022 cz 4_6_8_9 [...].pdf

2022-11-03 13:40 Zamówienia Publiczne UO Korekta pisma z dnia 02.11.2022 r. w zakresie części nr 3.

D-54-2022 korekta pi [...].pdf

2022-11-02 18:15 Zamówienia Publiczne UO cz. 7 Unieważnienie; cz. 1, 2, 3, 5: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-54-2022 cz 7 UNIEW [...].pdf

2022-10-18 13:04 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-54-2022 Protokół z [...].pdf

2022-10-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ZŁOTYCH BRUTTO):
część nr 1: 61 000,00
część nr 2: 10 000,00
część nr 3: 13 000,00
część nr 4: 17 625,90
część nr 5: 14 760,00
część nr 6: 6 150,00
część nr 7: 10 000,00
część nr 8: 39 000,00
część nr 9: 77 000,00
część nr 10: 28 000,00
2022-10-13 19:38 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. Zmiana SWZ (w tym zmiana: projektu umowy; opisu przedmiotu zamówienia dot. cz. 9). Zmiana terminu składania ofert.

D-54-2022 Pytania i [...].zip

2022-10-12 09:50 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert

D-54-2022 Zmiana ter [...].zip

2022-10-10 09:23 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert

D-54-2022 Pismo - Zm [...].zip

2022-10-05 17:42 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert

D-54-2022 Zmiana ter [...].zip

2022-10-03 12:48 Zamówienia Publiczne UO Zmiana terminu składania ofert

D-54-2022 Zmiana ter [...].zip

2022-09-27 14:44 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. Zmiana OPZ. Zmiana terminu składania ofert.

D-54-2022 Pytania i [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1405