Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 047/2022 Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 15-09-2022 14:14:00
Placing offers : 10-10-2022 10:00:00
Offers opening : 10-10-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
047_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0035006801 z dnia 2022-09-15.pdf pdf 176.22 2022-09-15 14:14:00 Proceeding
047_2022 SWZ + załączniki.zip zip 60180.49 2022-09-15 14:14:00 Proceeding
047_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 91 2022-10-10 13:08:17 Public message
047_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 86.57 2022-10-10 13:08:17 Public message
047_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 153.56 2022-10-18 14:34:25 Public message
047_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 195.34 2022-10-18 14:34:25 Public message

Announcements

2022-10-18 14:34 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I, II, III, IV i V przedmiotowego postępowania.

047_2022 Informacja [...].docx

047_2022 Informacja [...].pdf

2022-10-10 13:08 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

047_2022 informacje [...].doc

047_2022 informacje [...].pdf

2022-10-10 10:03 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 553 961,07 PLN, z czego:
• cześć 1. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego – 121 810,40 PLN
• część 2. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego -122 387,71 PLN
• część 3. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Glinki – 100 367,82 PLN
• część 4. Budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kieleckiej- 61 908,61 PLN
• część 5. Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ciągu ulic Sudecka – Wyzwolenia –Pelplińska - 147 486,53 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 700