Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.19.2022.IPP Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie – III POSTĘPOWANIE

Honorata Siry-Jabłońska
Urząd Miejski W Choszcznie
Deadlines:
Published : 13-09-2022 17:36:00
Placing offers : 28-09-2022 10:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Gmina Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 149.9 2022-09-13 17:36:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 221.82 2022-09-13 17:36:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 47.36 2022-09-13 17:36:00 Proceeding
3b. SWZ ZAŁĄCZNIK 6 PROJEKT UMOWY.docx docx 61.77 2022-09-13 17:36:00 Proceeding
3c. PRZEDMIARY ROBÓT, SST.zip zip 993.25 2022-09-13 17:42:17 Proceeding
3c. PR remont budynku WTZ.ath ath 13.89 2022-09-14 09:01:03 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.48 2022-09-28 22:31:04 Public message
8. Unieważnienie postępowania.pdf pdf 294.39 2022-10-03 22:17:08 Public message

Announcements

2022-10-03 22:17 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

8. Unieważnienie pos [...].pdf

2022-09-28 22:31 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przedkłada informację z otwarcia ofert.

7. Informacja z otwa [...].pdf

2022-09-28 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 220 000,00 zł brutto.
2022-09-14 09:01 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający uzupełnia dokumenty zamówienia o edytowalną wersję przedmiaru robót.

3c. PR remont budynk [...].ath

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310