Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-32/2022 Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej

Deadlines:
Published : 13-09-2022 14:10:00
Placing offers : 22-09-2022 09:30:00
Offers opening : 22-09-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 125.15 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 547.97 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 72.5 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ.xls xls 18.5 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 31 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 24.5 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.doc doc 16.5 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 348.34 2022-09-13 14:10:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert DZP_32 2022.pdf pdf 204.67 2022-09-22 12:46:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-32-2022 s.pdf pdf 636.44 2022-09-27 14:39:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_DZP-32-2022.pdf pdf 86.54 2022-10-06 12:55:58 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_odt.pdf pdf 83.48 2022-09-22 09:30:00 Public message

Announcements

2022-10-06 12:55 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku _ DZP -32/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-27 14:39 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-22 12:46 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-22 09:30 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet 1 - 336 240,72 zł
Pakiet 2 - 280 281,60 zł

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 344