Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, Numer sprawy: OR.271.11.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:49:00
Placing offers : 06-10-2022 11:00:00
Offers opening : 06-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o ZAMÓWIENIU-08da9554-1ee1-f256-79e6-f3000f9fa2ae.pdf pdf 118.77 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.11.2022.pdf pdf 516.41 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
01-SWZ-OR.271.11.2022-skan.pdf pdf 14057.83 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 95.5 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
04-zał. nr 4 i 5-ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 53.5 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
opinia RIO o wyk.budż. za I półr. 2022.pdf pdf 277.18 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
opinia RIO o wykonaniu budżetu 2021.pdf pdf 285.66 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
RIO opinia o deficycie 2022.pdf pdf 302.25 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
RIO opinia o DŁUGU.pdf pdf 282.47 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
zarządzenie OR.0050.203.2022.pdf pdf 225.02 2022-09-13 11:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 257.86 2022-09-15 14:26:49 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 392.95 2022-09-15 14:26:49 Public message
przesunięcie terminu składania ofert.pdf pdf 290.53 2022-09-19 14:30:09 Public message
przesunięcie terminu składania ofert-skan.pdf pdf 395.06 2022-09-19 14:30:09 Public message
00-ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia-08da9a34-a5f7-d5c5-69cc-0e000e48a14e.pdf pdf 38.64 2022-09-19 14:31:55 Public message
odpowiedzi na pytania z dn. 22.09.2022r.pdf pdf 234.73 2022-09-22 13:35:15 Public message
odpowiedzi na pytania z dn. 22.09.2022r.-skan.pdf pdf 982.39 2022-09-22 13:35:15 Public message
Formularz Partnera proces oceny wniosku Gmina Dąbrowa.pdf pdf 318.58 2022-09-29 10:50:21 Public message
Formularz Partnera proces oceny wniosku Gmina Dąbrowa-skan.pdf pdf 1219.5 2022-09-29 10:50:21 Public message
SPRAWOZDANIA i zobowiązania.zip zip 1301.24 2022-09-29 10:50:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 256.07 2022-10-06 16:09:25 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 374.27 2022-10-06 16:09:25 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 405.46 2022-10-18 14:15:06 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 253.31 2022-10-18 14:15:06 Public message

Announcements

2022-10-18 14:15 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-06 16:09 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-06 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 800.000,00 zł.
2022-09-29 10:50 Ewa Jonienc W odpowiedzi na prośbę Wykonawców w załączeniu plik "Formularz Partnera proces oceny wniosku Gmina Dąbrowa" oraz sprawozdania i zobowiązania.

Formularz Partnera p [...].pdf

Formularz Partnera p [...].pdf

SPRAWOZDANIA i zobow [...].zip

2022-09-22 13:35 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania - plik w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-19 14:31 Ewa Jonienc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik w załączeniu.

00-ogłoszenie o ZMIA [...].pdf

2022-09-19 14:30 Ewa Jonienc Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia - pliki w załączeniu.

przesunięcie terminu [...].pdf

przesunięcie terminu [...].pdf

2022-09-15 14:26 Ewa Jonienc Odpowiedzi na pytania - plik w załączeniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 766