Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.67.2022 Dostawa komputerów przenośnych typu laptop, monitorów, drukarki oraz pakietów biurowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 12-09-2022 13:15:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.28 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (1).pdf pdf 769 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 119 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 69 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 44 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie podwykonawcy z art 125 ust 1 ustawy Pzp (1).doc doc 42 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o akt. informacji.doc doc 31.5 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4a Oświadczenie podwykonawcy o akt. informacji.doc doc 31.5 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc doc 93.5 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 38 2022-09-12 13:15:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami .BES (1).pdf pdf 357.59 2022-09-13 12:08:50 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami .BES (1).pdf pdf 240.44 2022-09-16 14:30:24 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.BES.pdf pdf 271.63 2022-09-20 09:40:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 288.3 2022-09-20 13:05:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1) (1).BES.pdf pdf 340.34 2022-10-07 15:03:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.31 2022-10-26 10:09:07 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 53.76 2022-11-04 14:54:51 Public message

Announcements

2022-11-04 14:54 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-10-26 10:09 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-07 15:03 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-20 13:05 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-20 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 35 509,70 zł brutto.
2022-09-20 09:40 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-16 14:30 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2022-09-13 12:08 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497