Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00343707/01 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów (nr postępowania: IR.2710.19.2022.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 12-09-2022 13:48:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU_Bierutow - BEZ GARAŻU I HALI PRODUKCYJNEJ.pdf pdf 9411.76 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
SWZ modernizacja oczyszczalni ścieków.docx docx 519.49 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
SWZ modernizacja oczyszczalni ścieków.pdf pdf 1256.23 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.docx docx 41.32 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.docx docx 40.18 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 39.08 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.docx docx 37.51 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 38.5 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.docx docx 37.62 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.docx docx 37.21 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.95 2022-09-12 13:48:00 Proceeding
unieważnienie postępowania platforma.pdf pdf 156.26 2022-09-28 12:25:16 Public message

Announcements

2022-09-28 12:25 Joanna Płóciennik IR Witam! W załączaniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-28 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 4.612.500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478