Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-8/EPGK/2022 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZE SKRZYNIĄ WYŁADOWCZĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM OSPRZĘTEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.

Deadlines:
Published : 12-09-2022 13:18:00
Placing offers : 20-09-2022 09:00:00
Offers opening : 20-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu ZP8.pdf pdf 102.78 2022-09-12 13:18:00 Proceeding
SWZ ZP_8_2022.pdf pdf 1068.98 2022-09-12 13:18:00 Proceeding
Załącznik edytowalne do ZP8.docx docx 80.17 2022-09-12 13:18:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi do SWZ 15_09_2022.sing.pdf pdf 364.02 2022-09-15 14:18:16 Proceeding
informacja do SWZ_15_09_2022.pdf pdf 338.77 2022-09-15 14:18:29 Proceeding
Załącznik edytowalne do ZP8 po zmianach z dnia 15_09_2022.docx docx 80.64 2022-09-15 14:18:43 Proceeding
pytania i odpowiedzi do SWZ 16_09_2022_sing.pdf pdf 353.34 2022-09-16 10:34:46 Public message
pytania i odpowiedzi do SWZ 16_09_2022r_sing.pdf pdf 343.29 2022-09-16 12:59:51 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP8.doc doc 369 2022-09-20 11:32:58 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty ZP8.sing.pdf pdf 402.79 2022-09-22 09:49:16 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania ZP8.pdf pdf 65.14 2022-10-05 13:42:39 Public message

Announcements

2022-10-05 13:42 Agnieszka Winnik Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-22 09:49 Agnieszka Winnik Informacja o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-20 11:32 Agnieszka Winnik Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-09-20 09:00 Buyer message 440000
2022-09-16 12:59 Agnieszka Winnik Pytania i odpowiedzi do SWZ w załączeniu

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-09-16 10:34 Agnieszka Winnik W załączeniu odpowiedzi do SWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 490