Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DWS/09/1/2022 r. I - postępowanie Dostawa worków typu HDPE lub LDPE na odpady komunalne w pakietach MAŁYCH i DUŻYCH.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 12-09-2022 11:28:00
Placing offers : 19-09-2022 10:00:00
Offers opening : 19-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ I worki I.pdf pdf 1417.74 2022-09-12 11:28:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 277.99 2022-09-12 11:28:00 Proceeding
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 61 2022-09-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 19.91 2022-09-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 16.64 2022-09-12 11:28:00 Proceeding
I worki I ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.97 2022-09-12 11:28:00 Proceeding

Announcements

2022-09-23 13:52 Szymon Łakota Tychy, dnia 23.09.2022 r.
WYKONAWCY

Dostawa worków typu HDPE lub LDPE na odpady komunalne w pakietach MAŁYCH i DUŻYCH.
W związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym na „Dostawa worków typu HDPE lub LDPE na odpady komunalne w pakietach MAŁYCH i DUŻYCH, na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż do realizacji niniejszego postępowania została wybrana firma:
Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. K., Makowisko 162, 37-500 Jarosław, cena oferty brutto: 413.226,30 zł. Ilość punktów w kryterium cena 100,00.
Oferta firmy Sipeko spełnia wszystkie wymogi ustawowe, jest zgodna ze SIWZ, a cena oferty jest najniższa.

Oferty:
1. Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. K., Makowisko 162, 37-500 Jarosław, cena oferty brutto: 413.226,30 zł. Ilość punktów w kryterium cena 100,00.
2. Erg Bieruń Sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń, cena oferty brutto: 633.960,35 zł. Ilość punktów w kryterium cena 65,18.
2022-09-19 14:30 Szymon Łakota Tychy, dnia 19.09.2022 r.

Dostawa worków typu HDPE lub LDPE na odpady komunalne w pakietach MAŁYCH i DUŻYCH.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Data otwarcia: 19.09:2022 r. godzina 10:07

Oferty:
1. Sipeko Group Sp. z o.o. Sp. K., Makowisko 162, 37-500 Jarosław, cena oferty brutto: 413.226,30 zł.
2. Erg Bieruń Sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń, cena oferty brutto: 633.960,35 zł.
2022-09-19 10:00 Buyer message 774.900,00 zł.
2022-09-15 11:57 Szymon Łakota Tychy dnia, 15.09.2022 r.


WYKONAWCY

Dotyczy: Dostawa worków typu HDPE lub LDPE na odpady komunalne w pakietach MAŁYCH i DUŻYCH.Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:

Pytanie 1:
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia opisuje, że worek powinien mieć dolny zgrzew o długości minimum 440 mm. Czy Zamawiający dopuszcza, aby worek posiadał dolny zgrzew o długości 360 mm ? Parametry dotyczące pojemności worków nie ulegną zmianie.

Odpowiedź:
Zamawiający ze względu na wymóg postawiony w postępowaniu w którym bierze udział nie dopuszcza aby worek posiadał dolny zgrzew o długości 360 mm.Z poważaniem

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 309