Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.280.8.2022 Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Deadlines:
Published : 09-09-2022 18:56:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.pdf pdf 1553.19 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 118.5 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny zad. 1.doc doc 96 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 - Formularz cenowo-techniczny zad. 2.doc doc 81 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Formularz cenowo-techniczny zad. 3.doc doc 123 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 506 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 54 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
8. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności.doc doc 33 2022-09-09 18:56:00 Proceeding
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień.pdf pdf 268.99 2022-09-15 13:10:46 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny zad. 3.doc doc 140 2022-09-19 14:44:59 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień, zmianie treści SWZ, zmianie terminu.pdf pdf 324.51 2022-09-19 14:44:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 177.58 2022-09-23 14:30:50 Public message

Announcements

2022-09-23 14:30 Joanna Piotrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-23 08:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.), niniejszym informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 805 000,00 zł brutto, w tym:
1) Zadanie nr 1: 187 500,00 zł.
2) Zadanie nr 2: 201 500,00 zł.
3) Zadanie nr 3: 416 000,00 zł.
2022-09-19 14:44 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ II, zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2022-09-15 13:10 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 633