Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.280.7.2022 Zakup akceleratora wraz z dostosowaniem pomieszczeń.

Deadlines:
Published : 09-09-2022 18:14:00
Placing offers : 26-09-2022 08:00:00
Offers opening : 26-09-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 91.12 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1107.16 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 114 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-techniczny.doc doc 183 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 510.65 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ wersja edytowalna.doc doc 161.5 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitalowej.doc doc 33 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności.doc doc 34 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 25.3 2022-09-09 18:14:00 Proceeding
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ.pdf pdf 322.08 2022-09-19 14:15:44 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane.pdf pdf 66.4 2022-09-21 10:36:19 Public message
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 243.06 2022-09-21 10:36:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 722.73 2022-09-26 15:38:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 851.89 2022-09-27 14:03:49 Public message

Announcements

2022-09-27 14:03 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-26 15:38 Joanna Piotrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-26 08:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.), niniejszym informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 11 510 000,00 zł brutto.
2022-09-21 10:36 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2022-09-19 14:15 Joanna Piotrowska Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673