Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-7/EPGK/2022 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę siedziby Spółki EPGK”.

Deadlines:
Published : 09-09-2022 13:12:00
Placing offers : 19-09-2022 09:00:00
Offers opening : 19-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 93.23 2022-09-09 13:12:00 Proceeding
SWZ ZP7 podpisany.pdf pdf 976.98 2022-09-09 13:12:00 Proceeding
Załączniki dla rozdziału IV.rar rar 132667.98 2022-09-09 13:12:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 68.84 2022-09-09 13:12:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi do SWZ.sing.pdf pdf 344.9 2022-09-15 14:28:05 Proceeding
informacja z otwarcia ofert ZP_7.doc doc 368 2022-09-19 10:55:24 Public message
informacja o wyborze oferty ZP -7_sing.pdf pdf 430.16 2022-09-22 14:40:12 Public message
unieważnienie postępowania ZP7_sign.pdf pdf 360.16 2022-09-23 11:10:13 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania ZP7.pdf pdf 48.77 2022-10-05 13:45:54 Public message

Announcements

2022-10-05 13:45 Agnieszka Winnik Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-05 09:03 Agnieszka Winnik The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-23 11:10 Agnieszka Winnik ZMINA WYNIKU POSTĘPOWANIA

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-22 14:40 Agnieszka Winnik Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-19 10:55 Agnieszka Winnik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].doc

2022-09-19 09:00 Buyer message 250000

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1120