Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/75/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 75/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 09-09-2022 09:36:00
Placing offers : 12-10-2022 11:00:00
Offers opening : 12-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul Daszyńskiego 13A, 46- 060 Prószków;
 2. Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary;
 3. SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35C, 34- 500 Zakopane;
 4. Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów;
 5. Powiat Łaski, ul. Południowa 1, 98-100 Łask;
 6. Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki;
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach, ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice;
 8. Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 9. Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce;
 10. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach, ul. Zamkowa 85, 47-344 Walce;
 11. Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne;
 12. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne;
 13. OSP w Grzegorzówce, Grzegorzówka 168, 36-025 Dylągówka;
 14. OSP w Brzezówce, Brzezówka 110, 36-024 Hyżne;
 15. OSP w Dylągówce, Dylągówka 278, 36-025 Dylągówka;
 16. OSP w Wólce Hyżneńskiej, Wólka Hyżneńska 48, 36-025 Dylągówka;
 17. OSP w Hyżnem, Hyżne 178, 36-024 Hyżne;
 18. Gmina Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin;
 19. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. Z o.o., ul. Czysta 5, 96- 300 Żyrardów;
 20. Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze;
 21. Centrum Kultury w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze;
 22. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ

 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:75:2022.pdf pdf 545.82 2022-09-09 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 281.77 2022-09-09 09:36:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:75:2022.zip zip 696.2 2022-09-09 09:36:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 75 GZ EE 2022_V01.pdf pdf 211.94 2022-09-26 13:02:55 Public message
Informacja o kwocie_75_GZ_EE.pdf pdf 181.98 2022-10-12 11:07:37 Public message
Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_75_EE.pdf pdf 175.3 2022-10-12 11:43:14 Public message
Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_CZ_II_III_GZ_EE_75.pdf pdf 278.32 2022-10-17 09:44:25 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GZ_75_EE.pdf pdf 133.38 2022-11-16 20:18:57 Public message

Announcements

2022-11-16 20:18 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2022-10-17 09:44 Roman Bartyzel Informacja o unieważnieniu postępowania w części II i III - Grupa Zakupowa nr 75/2022 Voltra

Informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-10-12 11:43 Roman Bartyzel Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 12 października 2022 r. o godz. 11.30

Informacja-z-otwarci [...].pdf

2022-10-12 11:07 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie_ [...].pdf

2022-09-26 13:02 Roman Bartyzel Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 75/2022 Voltra, przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1602