Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WPR/TZ/252/ZP/40/2022 Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach przy ul. Fitelberga 71.

Deadlines:
Published : 08-09-2022 14:25:00
Placing offers : 28-09-2022 09:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_40_2022 Modernizacja SPR Tychy.zip zip 251902.62 2022-09-08 14:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.8 2022-09-08 14:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.94 2022-09-14 12:33:55 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 303.14 2022-09-14 12:33:55 Public message
Zmodyfikowana w dniu 14.09.2022 r. SWZ.pdf pdf 558.9 2022-09-14 12:33:55 Public message
Zmodyfikowany w dn. 14.09.2022 r. załącznik nr 2a do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.28 2022-09-14 12:33:55 Public message
Zmodyfikowany w dniu 14.09.2022 r. załącznik nr 5 do SWZ - propozycja umowy.pdf pdf 802.83 2022-09-14 12:33:55 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 877.35 2022-09-20 14:25:03 Public message
odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 536.34 2022-09-23 13:35:29 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 350.99 2022-09-28 14:18:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na platformę.pdf pdf 392.52 2022-10-11 14:17:43 Public message

Announcements

2022-10-11 14:17 Katarzyna Pietruszka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-28 14:18 Marta Korus Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 10:55 Katarzyna Będkowska Dzień dobry INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje następujące informacje: Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4 300 000,00 z poważaniem Katarzyna Będkowska
2022-09-28 10:34 Katarzyna Będkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-23 13:35 Marta Korus Odpowiedzi na pytania.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-20 14:25 Marta Korus Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-14 12:33 Karina Przybyła Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ oraz zmienia termin sładania i otwarcia ofert, wraz z terminem związania ofertą.

Wobec powyższego Zamawiający w załączeniu przekazuje:
1. Pismo zmieniające termin.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Zmodyfikowaną SWZ.
4. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ.
5. Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu.pdf

Zmodyfikowana w dniu [...].pdf

Zmodyfikowany w dn. [...].docx

Zmodyfikowany w dniu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 872