Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/43/2022 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023

Deadlines:
Published : 13-09-2022 10:55:00
Placing offers : 27-09-2022 09:00:00
Offers opening : 27-09-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Oferta powinna zawierać:

1) Zaakceptowany projekt umowy (Załącznik nr 1).

2) Wypełnione załączniki nr 2 - 4.

3) Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa (Załącznik nr 1).docx docx 47.71 2022-09-13 10:55:00 Proceeding
Załączniki nr 2 - 4.docx docx 36.88 2022-09-13 10:55:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 192.05 2022-09-27 14:37:19 Public message
Zestawienie ofert (1).pdf pdf 260.35 2022-09-30 10:41:15 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 1078.67 2022-10-05 14:02:00 Public message

Announcements

2022-10-05 14:02 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-09-30 10:41 Anna Kędzia Zestawienie ofert - oferta dodatkowa

Zestawienie ofert (1 [...].pdf

2022-09-27 14:37 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-09-27 08:52 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/KRDWvKOo1EM

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 - 1 service - (0)
2 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - wg terminów wskazanych w umowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370